Home

HOME

Algemeen

Welkom op onze internetsite!
Hier kunt u informatie vinden over onze huisartsenpraktijk. 

Wij bieden zorg aan mensen woonachtig in Leidschendam (postcodes 2260-2267) en het aan Leidschendam grenzende gedeelte van Voorburg (postcodes 2271 en 2272).

Met name in de linker kolom staat veel nuttige informatie over onder meer de openingstijden, het personeel en de praktijkorganisatie. 

 

Accreditatie

NHG keurmerk   Met trots kunnen wij u meedelen dat de praktijk sinds oktober 2016 geaccrediteerd is. Dit houdt in dat de huisarts en medewerkers voldoen aan de vereiste kwaliteiten en veiligheidsnormen. Met het behalen van dit keurmerk is een gefundeerde basis gelegd voor een proces van continue verbetering en borging van de kwaliteit van zorg die wij willen aanbieden.

LSP 

Vanaf 4 maart 2013 kunt u online toestemming geven voor deelname aan het LSP: www.ikgeeftoestemming.nl

Voor vragen over het LSP: http://www.vzvz.nl/page/Home/Informatiepunt

Thuisarts.nl

Kijkt u voor informatie over uw klachten of ziekte ook eens op www.thuisarts.nl                                                                                                                                                                                           thuisarts

Huisregels

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels;

* Medewerkers van de praktijk en patiënten gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

* Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen op van de medewerkers van de praktijk.

* Mobiel telefoneren mag maar houdt u rekening met anderen. Als u in gesprek bent met een zorgverlener, telefoneert u niet.

* Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan.

* Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

* Roken, alcohol, drugs en het bij u  dragen van wapens is in de huisartsenpraktijk niet toegestaan.

* Zonder toestemming van een medewerker van de praktijk mogen geen beeld- of geluidsopnames worden gemaakt.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de u de toegang tot de praktijk worden ontzegd of aangifte bij de politie worden gedaan.

De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Bereikbaarheid

In de omgeving van de praktijk is ruim voldoende parkeergelegenheid.