Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Veur


Huisartsenpraktijk Veur

Agatha 7
2264 LM Leidschendam
Telefoon: 070-3270336

huisartsenpraktijkveur.praktijkinfo.nl


Home

HOME

Algemeen

Welkom op onze internetsite!
Hier kunt u informatie vinden over onze huisartsenpraktijk. 

Wij bieden zorg aan mensen woonachtig in Leidschendam (postcodes 2260-2267) en het aan Leidschendam grenzende gedeelte van Voorburg (postcodes 2271 en 2272).

Met name in de linker kolom staat veel nuttige informatie over onder meer de openingstijden, het personeel en de praktijkorganisatie. 

 

Accreditatie

NHG keurmerk   Met trots kunnen wij u meedelen dat de praktijk sinds oktober 2016 geaccrediteerd is. Dit houdt in dat de huisarts en medewerkers voldoen aan de vereiste kwaliteiten en veiligheidsnormen. Met het behalen van dit keurmerk is een gefundeerde basis gelegd voor een proces van continue verbetering en borging van de kwaliteit van zorg die wij willen aanbieden.

LSP 

Vanaf 4 maart 2013 kunt u online toestemming geven voor deelname aan het LSP: www.ikgeeftoestemming.nl

Voor vragen over het LSP: http://www.vzvz.nl/page/Home/Informatiepunt

Thuisarts.nl

Kijkt u voor informatie over uw klachten of ziekte ook eens op www.thuisarts.nl                                                                                                                                                                                           thuisarts

Huisregels

In onze huisartsenpraktijk gelden de volgende regels;

* Medewerkers van de praktijk en patiënten gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

* Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen op van de medewerkers van de praktijk.

* Mobiel telefoneren mag maar houdt u rekening met anderen. Als u in gesprek bent met een zorgverlener, telefoneert u niet.

* Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan.

* Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

* Roken, alcohol, drugs en het bij u  dragen van wapens is in de huisartsenpraktijk niet toegestaan.

* Zonder toestemming van een medewerker van de praktijk mogen geen beeld- of geluidsopnames worden gemaakt.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de u de toegang tot de praktijk worden ontzegd of aangifte bij de politie worden gedaan.

De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Spoedgevallen


Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!112


Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u de praktijk bellen op het gewone nummer en direct kiezen voor optie 1. De praktijk is geopend op maandag tot en met vrijdag van 0.800 tot 17.00 uur

 • praktijk Bootsma / Joustra   3270336

 • praktijk Kroon                        3270230

 • praktijk vd Bend/ Alkemade 3276611

 

Openingstijden

 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 0.800 tot 17.00 uur. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Van 12.00-13.00 uur is de balie onbemand. Voor spoedgevallen zijn wij wel bereikbaar.

Wij voeren aan de balie bij voorkeur geen privacygevoelige gesprekken!

Aanwezigheid artsen naam van tot waar
Maandag

Mw. Bootsma

Mw. Joustra

Mw. van der Bend

Dhr. Alkemade

Dhr. Kroon

08:00

14.00

08.00

08.00

08:00

17:00

16.00

17.00

17.00

17:00

Agatha 7

Jul v Stolbln 47

Agatha 7

Agatha 7

Agatha 7

Dinsdag

Mw. Joustra

Dhr. Alkemade

Dhr. Kroon

08:00

08.00

08.00

17:00

13.00

17.00

Agatha 7

Agatha 7

Agatha 7

Woensdag

Mw. Bootsma

Mw. Joustra

Mw. van der Bend

Dhr. Alkemade

Dhr. Alkemade

Dhr. Sitters

08.00

08.00

08:00

08:00

13.00

08.00

13.00

13.00

17:00

12:00

17.00

17.00

 Agatha 7

 Agatha 7

Agatha 7

Jul. va Stolbergln 47

Agatha 7

Agatha 7

Donderdag

Mw. Bootsma

Mw.  van der Bend

Dhr. Kroon

Dhr. Sitters

 

08:00

08.00

08.00

08.00

 

17:00

17.00

13.00

17.00

 

Agatha 7

Agatha 7

Agatha 7

Agatha 7

 

Vrijdag

Mw. Joustra

Mw. Willems

Mw. van der Bend

Mw. van der Bend

Dhr. Alkemade

Dhr. Kroon

 

11:00

08:00

08:00

13.00

08.00

08.00

 

17:00

17.00

12:00

17.00

17.00

17.00

 

Agatha 7

Agatha 7

Jul v Stolbergln 47

Agatha 7

Agatha 7

Agatha 7

 

         

Afspraak maken

 

Spreekuur op afspraak

 

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.

 

U wordt vriendelijk verzocht ‘s morgens tussen 8.00 en  11.30 uur afspraken te maken.

 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact.

 

Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en eventuele spoedeisendheid van uw klachten.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Voor een consult bij de huisarts reserveren wij 10 minuten voor een klacht, inclusief het onderzoek van de arts en de bespreking van het advies.
Houdt u hier a.u.b. rekening mee!

 

Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen en/of klachten heeft, dan kunt u dat aangeven bij de assistente. Zij kan daar rekening meehouden in de agenda.
Sommige vragen kan de assistente ook zelf voor u oplossen, al dan niet na overleg met uw arts.

 

Geeft uw goed aan hoeveel tijd u nodig hebt, dit voorkomt onnodig uitlopen van het spreekuur en verkort de wachttijd van uw mede-patient in de wachtkamer.

U helpt ook andere patiënten en de assistente door uw gesprek aan de telefoon kort te houden.

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. 

Indien het mogelijk is ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk,  omdat hier de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter  zijn.

Visites op afspraak worden gereden tussen 12:00-14:00 uur.

Afspraak tijdens vakantie van uw huisarts


U kunt tijdens vrije dagen van uw huisarts terecht bij de waarnemende huisartsen. Zij zitten zowel in ons pand als elders in Leidschendam. Op het antwoordapparaat hoort u welke artsen waarnemen. Wij maken tijdens de vakantie van een huisarts geen afspraken voor wanneer hij of zij terug is. Wanneer uw huisarts afwezig is kunt u wel een afspraak maken bij de praktijkondersteuners. Soms zal het dan nodig zijn een telefoonnummer te bellen van een huisarts die waarneemt en in ons pand praktijk houdt.  Om privacyredenen wordt op de site niet vermeld wanneer een arts afwezig is.

 

Wegblijven

Wij verzoeken u vriendelijk om uw afspraak tijdig af te zeggen!!!

We zullen een tarief van € 27,- in rekening brengen als u niet op uw afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente komt. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Waarom een tarief voor patiënten die niet komen opdagen voor hun afspraak?

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts wil maken, neemt ook nog steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt.

Op tijd de afspraak afzeggen, betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijkgehouden worden.

Wat moet u doen als u niet op een afspraak kunt komen?

Meldt dit dan uiterlijk 24 uur van te voren (maandag t.m vrijdag) telefonisch bij de assistente.

Als u de afspraak op tijd afzegt en/of verplaatst, hoeft u natuurlijk niet te betalen.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Alleen dhr. Kroon heeft dagelijks, behalve op donderdag, een telefonisch spreek uur van 13:30 tot 14:00 uur.


Het nummer voor het telefonisch spreekuur is: 070-3270230.

Uitslagen
Bel voor uitslagen bij voorkeur tussen 10:00 en 16:30 uur.

Herhaalrecepten

Wij willen graag dat u uw herhaalrecepten bestelt via de receptenlijnen en de website. Op die manier blijven wij beter telefonisch bereikbaar.

 • Praktijk Bootsma en Joustra                  nummer:  070- 3270336        kies 3 in het keuzemenu
 • Praktijk van der Bend en Alkemade        nummer:  070- 3276611        kies 3 in het keuze menu
 • Praktijk Kroon                                      nummer:  070- 3270230        kies 3 in het keuzemenu

Via de website

Huisbezoek


Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Omdat de visites zoveel mogelijk tussen de middag worden afgelegd vragen wij u hiervoor vroeg in de ochtend te bellen.

Avond-,nacht- en weekenddienst en waarneming

Huisartsendienst SMASH 

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsendienst SMASH

SMASH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar. SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden.

Openingstijden

Iedere werkdag na 17:00 uur tot 8:00 uur 's morgens, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken

U kunt voor medische zaken die niet kunnen wachten tot het volgende spreekuur terecht bij de SMASH.

Voor een consult op de huisartsenpost moet altijd eerst een afspraak gemaakt worden via het callcenter: telefoonnummer 070 3469669. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. Zij zullen u zo nodig verwijzen naar één van de lokaties van de huisartsenpost.

Lokaties huisartsenpost

De huisartsenposten zijn gevestigd bij:

- Ziekenhuis MCH Lokatie Westeinde
- Ziekenhuis MCH lokatie Bronovo
- Ziekenhuis Haga lokatie Leyenburg


Kijkt u voor meer informatie op de website van SMASH:

http://www.smashaaglanden.nl

Waarneming in Leidschendam

De huisartsen nemen tijdens vakantie, nascholing en ziekte voor elkaar waar. Uw huisarts zal u tijdens zijn/haar afwezigheid middels een ingesproken tekst laten weten welke huisartsen waarnemen.
Voor de waarneming zullen wij u zoveel mogelijk binnen ons eigen gezondheidscentrum helpen. 

Assistentie en praktijkondersteuning


De assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen.

U kunt bij de assistentes verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • controle van Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders


Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 0:800 en 16:30 uur

Wij hebben verschillende praktijkondersteuners in dienst.

De praktijkondersteuner voor somatiek en de praktijkverpleegkundige houden spreekuren voor

 • Diabetes Mellitus
 • verhoogd risico op Hart en Vaatziekten
 • Astma en COPD
 • Stoppen met roken
 • Ouderenzorg

Doorgaans verwijst uw huisarts u naar een van hen wanneer u één van deze aandoeningen heeft voor de controles en optimale instelling. Zij bereiken dat samen met u, door te kijken waar u tegen aan loopt, of er veranderingen mogelijk zijn in de levensstijl en eventueel door aanpassing van de medicatie. 
Zij hebben structureel overleg met de huisartsen, waarbij de voorgestelde veranderingen van het behandelplan worden doorgesproken en afgestemd.
In de regel komt u een aantal keer per jaar op controle bij de praktijkondersteuner of de praktijkverpleegkundige. Deze controle-afspraken worden zo mogelijk direct gepland aan het einde van een consult.

De praktijk ondersteuners voor de GGZ zijn op maandag, dinsdag en woensdag bij ons werkzaam  voor psychologische hulp.

De huisarts kan u naar één van hen verwijzen voor diagnostiek en behandeling van (lichte) psychische klachten of verslavingsproblematiek. De praktijkondersteuner GGz behandelt zelf met behulp van probleemverheldering, psycho-educatie, gesprekstherapie en eenvoudige cognitieve therapie.

Als dat bij u geïndiceerd is, bespreekt hij of zij met u ook de mogelijkheden van verwijzing naar generalistische/basis-GGz of gespecialiseerde-GGz.

De zorg die de praktijkondersteuners-GGz leveren valt - net als de zorg van de huisartsen - binnen de vergoedingen vanuit het basispakket en buiten het eigen risico van uw ziektekostenverzekering. Het kan zijn dat voor uw situatie een doorverwijzing nodig is naar basis-GGZ of gespecialiseerde-GGz. De vergoeding daarvan valt binnen het basispakket als er een erkende diagnose is vastgesteld. Als de psycholoog naar wie wordt verwezen een contract heeft met uw zorgverzekeraar, declareert die psycholoog rechtstreeks bij uw verzekeraar. Als de psycholoog géén contract heeft met uw verzekeraar, kunt u de rekening nog steeds indienen bij uw verzekeraar: vergoeding vindt dan plaats volgens de voorwaarden van uw verzekering.

Privacyreglement en uw medisch dossier

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Veur is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • Voor zorgverlening;

  • Voor doelmatig beheer en beleid;

  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Veur hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

   

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Veur. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). U kunt het aanvraagformulier downloaden via deze link: aanvraagformulier, printen en inleveren op de praktijk, of een formulier vragen aan de balie van de praktijk.

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Veur is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Veur hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

 
Huisartsenpraktijk Veur wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

 

 

 

Signalering verbeterpunten en klachtenformulier

 

Van u horen we ook graag wanneer u verbeterpunten heeft, of ergens niet tevreden over bent. Schroom niet het ons te melden.

U kunt onderstaand formulier printen, invullen en inleveren, of een formulier vragen aan de balie.

 

Voornaam:  
Achternaam*:  
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon:  
Email*:  

Uw signalering, verbeterpunt of klacht*:

 

 

 

 

 Dank voor uw signalering, verbeterpunt of klacht. Wij zullen dit in ons 2-wekelijks overleg zorgvuldig bespreken.

Kunt u aangeven (omcirkelen) of en hoe u terugkoppeling wil krijgen?  

 1. Graag uitnodiging voor een persoonlijk gesprek
 2. Graag telefonische reactie
 3. Ik wil het laten bij deze mededeling

Verificatie*


 Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.

Wanneer u er met uw eigen huisarts of onze klachtenfunctionaris niet uitkomt kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij de klachtencommissie van de HuisartsenKring Haaglanden via http://www.kringhaaglanden.nl/kennisgebieden/klachtenregeling