Assistentie en praktijkondersteuning


De assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt hen ook bellen voor uitslagen.

U kunt bij de assistentes verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • controle van Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders


Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 0:800 en 16:30 uur

Wij hebben verschillende praktijkondersteuners in dienst.

De praktijkondersteuner voor somatiek en de praktijkverpleegkundige houden spreekuren voor

 • Diabetes Mellitus
 • verhoogd risico op Hart en Vaatziekten
 • Astma en COPD
 • Stoppen met roken
 • Ouderenzorg

Doorgaans verwijst uw huisarts u naar een van hen wanneer u één van deze aandoeningen heeft voor de controles en optimale instelling. Zij bereiken dat samen met u, door te kijken waar u tegen aan loopt, of er veranderingen mogelijk zijn in de levensstijl en eventueel door aanpassing van de medicatie. 
Zij hebben structureel overleg met de huisartsen, waarbij de voorgestelde veranderingen van het behandelplan worden doorgesproken en afgestemd.
In de regel komt u een aantal keer per jaar op controle bij de praktijkondersteuner of de praktijkverpleegkundige. Deze controle-afspraken worden zo mogelijk direct gepland aan het einde van een consult.

De praktijk ondersteuners voor de GGZ zijn op maandag, dinsdag en woensdag bij ons werkzaam  voor psychologische hulp.

De huisarts kan u naar één van hen verwijzen voor diagnostiek en behandeling van (lichte) psychische klachten of verslavingsproblematiek. De praktijkondersteuner GGz behandelt zelf met behulp van probleemverheldering, psycho-educatie, gesprekstherapie en eenvoudige cognitieve therapie.

Als dat bij u geïndiceerd is, bespreekt hij of zij met u ook de mogelijkheden van verwijzing naar generalistische/basis-GGz of gespecialiseerde-GGz.

De zorg die de praktijkondersteuners-GGz leveren valt - net als de zorg van de huisartsen - binnen de vergoedingen vanuit het basispakket en buiten het eigen risico van uw ziektekostenverzekering. Het kan zijn dat voor uw situatie een doorverwijzing nodig is naar basis-GGZ of gespecialiseerde-GGz. De vergoeding daarvan valt binnen het basispakket als er een erkende diagnose is vastgesteld. Als de psycholoog naar wie wordt verwezen een contract heeft met uw zorgverzekeraar, declareert die psycholoog rechtstreeks bij uw verzekeraar. Als de psycholoog géén contract heeft met uw verzekeraar, kunt u de rekening nog steeds indienen bij uw verzekeraar: vergoeding vindt dan plaats volgens de voorwaarden van uw verzekering.