Afspraak maken

 

Spreekuur op afspraak

 

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.

 

U wordt vriendelijk verzocht ‘s morgens tussen 8.00 en  11.30 uur afspraken te maken.

 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact.

 

Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en eventuele spoedeisendheid van uw klachten.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Voor een consult bij de huisarts reserveren wij 10 minuten voor een klacht, inclusief het onderzoek van de arts en de bespreking van het advies.
Houdt u hier a.u.b. rekening mee!

 

Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen en/of klachten heeft, dan kunt u dat aangeven bij de assistente. Zij kan daar rekening meehouden in de agenda.
Sommige vragen kan de assistente ook zelf voor u oplossen, al dan niet na overleg met uw arts.

 

Geeft uw goed aan hoeveel tijd u nodig hebt, dit voorkomt onnodig uitlopen van het spreekuur en verkort de wachttijd van uw mede-patient in de wachtkamer.

U helpt ook andere patiënten en de assistente door uw gesprek aan de telefoon kort te houden.

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. 

Indien het mogelijk is ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk,  omdat hier de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter  zijn.

Visites op afspraak worden gereden tussen 12:00-14:00 uur.

Afspraak tijdens vakantie van uw huisarts


U kunt tijdens vrije dagen van uw huisarts terecht bij de waarnemende huisartsen. Zij zitten zowel in ons pand als elders in Leidschendam. Op het antwoordapparaat hoort u welke artsen waarnemen. Wij maken tijdens de vakantie van een huisarts geen afspraken voor wanneer hij of zij terug is. Wanneer uw huisarts afwezig is kunt u wel een afspraak maken bij de praktijkondersteuners. Soms zal het dan nodig zijn een telefoonnummer te bellen van een huisarts die waarneemt en in ons pand praktijk houdt.  Om privacyredenen wordt op de site niet vermeld wanneer een arts afwezig is.

 

Wegblijven

Wij verzoeken u vriendelijk om uw afspraak tijdig af te zeggen!!!

We zullen een tarief van € 27,- in rekening brengen als u niet op uw afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente komt. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Waarom een tarief voor patiënten die niet komen opdagen voor hun afspraak?

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts wil maken, neemt ook nog steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt.

Op tijd de afspraak afzeggen, betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijkgehouden worden.

Wat moet u doen als u niet op een afspraak kunt komen?

Meldt dit dan uiterlijk 24 uur van te voren (maandag t.m vrijdag) telefonisch bij de assistente.

Als u de afspraak op tijd afzegt en/of verplaatst, hoeft u natuurlijk niet te betalen.